Gasnarcose

Gasnarcose is veiliger dan alleen injectieanesthesie. De operatiepatiënt krijgt een tube (beademingsbuis) in zijn luchtpijp en ademt een mengsel in van 100 % zuurstof en wat isofluraan. Als de patiënt na de operatie het gas uitademt is het direct uitgewerkt.

 

Gasnanesthesie

Reacties zijn gesloten.