RHD2, PANIEK???

21 januari 2016, door Marius Verkroost

Er zijn de afgelopen 2 maanden enkele tientallen konijnen gestorven in Nederland door een virus, RHD2. RHD2 is een variant van het RHD1 virus waar uw konijn tegen is gevaccineerd. Tot nu toe is het voor ons onmogelijk gebleken om te achterhalen wat er nu precies aan de hand was. Vorige week om deze tijd had ik nog een totaal verkeerd beeld van hoe gevaarlijk RHD2 feitelijk is. Gelukkig heeft de faculteit diergeneeskunde, van de Universiteit Utrecht, de zin van de onzin weten te scheiden, en het voor de dierenartsen in Nederland inzichtelijk gemaakt.

 

RHD2 komt al jaren voor in de ons omringende landen. Er zijn nu enkele tientallen sterfgevallen door RHD2 in Nederland bij konijnen bevestigd. Voorlopig nog niet in Noord Brabant, maar dat zal niet lang op zich laten wachten. RHD2 komt lang niet zoveel voor als RHD1 en blijkt minder agressief. Vaccinaties die momenteel in Nederland te verkrijgen zijn moeten na 6 weken worden geboosterd, dat wil zeggen herhaald. Er is een vaccin uit Frankrijk dat maar 1 x gegeven hoeft te worden, maar dat is pas in maart of april in Nederland beschikbaar. Er zijn geen gegevens bekend over het gelijktijdig toedienen van het vaccin tegen myxomatose en RHD1 samen met het vaccin tegen RHD2.

 

RHD 1 en 2 zijn resistente virussen die langere tijd buiten het konijn kunnen overleven. Uw konijn kan worden besmet via speeksel, urine of ontlasting van andere konijnen. Via uw schoenen, als u in een gebied met zieke konijnen heeft gelopen, kunt u het virus mee naar huis brengen. Het zit in gras/hooi waar zieke konijnen mee in aanraking zijn geweest. Het kan zelfs via muggen van konijn naar konijn worden overgebracht.

 

Ons advies in de huidige situatie: Houdt uw konijn binnen. Zorg dat, indien het konijn buiten zit, deze niet in aanraking kan komen met wilde konijnen. Geef geen gras of groente uit een moestuin, maar geef kasgroentes als u hem wat lekkers wilt geven. Houdt uw schoeisel weg bij uw konijn als u in een gebied heeft gelopen waar wilde konijnen voorkomen. Was dan ook goed uw handen voordat u uw konijn benadert. Zoals de zaken er nu voor staan kunt u uw konijn het beste binnen houden en er zo weinig mogelijk mee aan de wandel gaan. Voorlopig kunnen we nog rustig afwachten tot het franse vaccin beschikbaar komt en, indien de situatie verslechtert, alsnog over gaan tot enten. Maar dan 1 x per jaar.