Senioren

Als een dier ouder wordt dan verandert zijn stofwisseling. Hij verbruikt minder energie, zijn celdeling neemt af en zijn weerstand neemt af t.o.v. vroeger.

De veranderde stofwisseling heeft o.a. tot gevolg dat uw huisdier andere voeding nodig heeft. Een jong dier heeft bijvoorbeeld veel meer behoefte aan eiwitten. Dat komt omdat hij nog in de groei is. Een ouder dier heeft veel minder eiwitten nodig. Het teveel aan gegeten eiwitten wordt afgebroken in de lever en de daarbij ontstane afvalstoffen worden uitgescheiden via de nieren. Dit geeft een extra belasting voor zowel de lever als de nieren. Een senioren dieet houdt rekening met deze veranderde voedingsbehoefte. Op deze manier kunt u zelf al makkelijk iets doen om de gezondheid van uw dier te ondersteunen.

Oudere dieren zijn ook gevoeliger voor een aantal aandoeningen dan jongere dieren. Zij hebben eerder last van onder andere tumoren, tandsteen, hartproblemen, nierproblemen, suikerziekte en artrose. Dit zijn aandoeningen waarvan de behandeling een beter resultaat heeft wanneer zij eerder worden ontdekt.

Als uw dier elk jaar gevaccineerd wordt, dan wordt hij in onze kliniek daarbij elk jaar aan een klinisch onderzoek onderworpen. Voor gezonde jonge dieren is deze frequentie voldoende. Voor oudere dieren is dit gezien het bovenstaande wat aan de krappe kant. Daarbij komt dat een klinisch onderzoek alleen zijn beperkingen heeft. De functie van de lever en de nieren is beter te bepalen door middel van een bloedonderzoek.

Het komt er dus op neer dat een ouder dier een wat intensievere medische begeleiding nodig heeft. Er ontstaat de laatste tijd steeds meer vraag naar een dergelijke begeleiding, maar niet door iedereen. Hier in Nederland zijn we wel gewend elk half jaar naar de tandarts te gaan, maar lang niet iedereen laat zich regelmatig onderzoeken door een arts. Dit laatste is in o.a. Duitsland en Amerika wel het geval.

Omdat het wel degelijk nuttig kan zijn, hebben wij besloten een seniorencontrole voor huisdieren op te starten. Dit houdt in dat er een 1/2 jaar na de enting een volledig klinisch onderzoek bij uw dier wordt gedaan en een standaard bloedonderzoek. Bij dit bloedonderzoek worden de werking van de lever en de nieren bepaald en het bloedsuikergehalte. Verder wordt met u besproken hoe het het afgelopen half jaar met uw dier is gegaan. Mochten er nog punten zijn waar u extra aandacht aan wilt geven, zoals bijvoorbeeld oorproblemen of jeuk, dan kunt u dit aangeven. Indien u zich graag voor deze controles wilt opgeven, maakt u dit dan kenbaar bij de enting. U kunt ook telefonisch een afspraak maken. Niet iedereen wil dit.

Deze controle verhoogt de kans dat verschillende aandoeningen in een vroeger stadium ontdekt zullen worden wat de prognose van een behandeling in gunstige zin zal beïnvloeden. Het is helaas geen garantie voor de gezondheid van uw dier. Uiteindelijk zal hij of zij, net als u en ik, op zeker moment komen te overlijden. Doel van de seniorencontrole is om dit moment zo lang mogelijk uit te stellen en uw dier zich in die extra tijd ook goed voelt.

Reacties zijn gesloten.